Moderní-Dějiny.cz

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Organisátor zápasu za chléb, práci

Publikováno: 21.8.2013, Aktualizováno: 28.8.2013 06:13

Prohlédněte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". Pátá kapitola je věnována období, kdy Klement Gottwald v čele KSČ v době Velké hospodářské krize koordinoval politiku nejen s Kominternou, ale také s ostatními socialistickými stranami (v rozporu s direktivami Kominterny). Knihu vydal v roce 1954 Ústav dějin Komunistické strany Československa.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Organisátor zápasu za chléb, práci

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Dobový text a fotografie mohou učitelé využít při přípravě zajímavých metodických materiálů pro své žáky, případně s nimi pracovat v hodině nebo semináři, mohou se stát také podkladem pro samostatnou práci či přípravu žáků. Text knihy, si můžete v menším rozlišení okamžitě prohlédnout ve fotogalerii pod článkem. Pro další práci s nimi jsou v příloze článku přehledně ve větším rozlišení vhodném pro tisk.

Bibliografická citace: ÚSTAV DĚJIN KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA. Klement Gottwald: 1896 - 1953. 1. vyd. Praha: Orbis, 1954.

Období 1933 - 1935

Pro vyváženost historického přístupu vám přinášíme ukázku, která pojednává o době Velké hospodářské krize. Jejími autory jsou Karel Kaplan a Pavel Kosatík:

... Přetvoření strany v bolševickém duchu s sebou neslo její plné podřízení Moskvě, sovětskému vedení a Kominterně. Gottwald v KSČ takové pojetí politiky prosadil - ostatně Kominterna byla jeho druhým politickým domovem, v roce 1929 byl zvolen členem její exekutivy, v roce 1934 se zúčastnil příprav sedmého sjezdu tohoto „světového štábu komunistického hnutí" a nakonec byl zvolen do jeho nejužšího politického sekretariátu. Tím trpčí pro něj v prvních letech, kdy stál v čele strany, musela být nemožnost uplatňovat tuto bolševickou, sektářskou politiku bez omezení - vlivem hospodářské krize byl Gottwald nucen aspoň zčásti přizpůsobit stranu také požadavkům dělníků v závodech. Do té doby hlásal nepřátelství k dělníkům organizovaným v sociální demokracii nebo dokonce u národních socialistů, nyní byl nucen zaujmout smířlivější postoj. Znamenalo to sice odklon od přísných direktiv moskevské Kominterny, avšak strana se tím vyhnula opakování takových neúspěchů, jakým byla například organizace Rudého dne v roce 1928. Že byla tato Gottwaldova taktika správná, se ukázalo v průběhu mostecké stávky v roce 1932, kde KSČ dokázala koordinovat postup s ostatními dělnickými stranami a získala si tím autoritu u mnoha lidí.

Další odklon od původně nastoupené sektářské politiky Gottwaldova velení přivodil leden 1933 v Německu. KSČ sice po Hitlerově nástupu měla ještě daleko k taktice lidové protifašistické fronty, kterou začala hlásat až v polovině třicátých let, avšak děsivé praktiky, zaváděné nacisty kromě jiného vůči komunistům, přiměly Gottwalda přece jenom slevit z teorií o „sociálfašismu" sociálně demokratické strany, Hradu a dalších levicových nebo k levici inklinujících směrů. Republika, o níž komunisté až do té doby hovořili s nenávistí jako o výsledku imperialistického paktování na mírové konferenci v roce 1919, se v řeči stranických vůdců pomalu stávala institucí, kterou je možno a třeba bránit. (Novou taktiku lidové fronty proti fašismu vytyčil VII. kongres Kominterny v srpnu 1935 a na domácí podmínky ji Gottwald aplikoval na VII. sjezdu KSČ v dubnu 1936.)

Ani tento pozvolný přechod vedení KSČ na pozici strany hájící republiku se neobešel bez překvapení. Už způsob, jakým strana „vysvětlovala" trapné selhání německých soudruhů, kteří v podstatě vyklidili cestu Hitlerovi, vzbuzoval rozpaky: o žádné zvláštní selhání prý vlastně nešlo, pracující v Německu jen přešli do podzemí, a až přijde čas, Hitlera smetou a provedou revoluci podle původního plánu. Ani slovo o tom, že pro široké dělnické vrstvy v Německu se Hitler stal bohem, který hravě zastínil všechny velikány komunistického hnutí dohromady. Když šéfredaktor Rudého práva a člen Gottwaldova vedení Josef Guttmann vystoupil v roce 1933 s názorem, že vinny nebyly jen „objektivní podmínky“, ale špatná politická taktika německých komunistů (kteří se řídili radami Kominterny), strana v čele s Gottwaldem proti němu zorganizovala kampaň, která skončila Guttmannovým vyloučením. A Gottwald stál v čele této kampaně, ačkoliv s názory jednoho ze svých nejbližších „mužů“ zpočátku souhlasil.

Ve všech případech, kde bylo - tak jako v případu Guttmannově - nutno volit mezi věrností Kominterně a odlišným názorem, se Gottwald postavil na stranu Moskvy. Strana (Moskva) pro něj byla víc než kterýkoli z jejích členů, abstraktní myšlenka měla přednost před konkrétním vztahem k člověku. V Sovětském svazu, kam odjel v srpnu 1934, aby se tím doma vyhnul policejnímu stíhání, zažil kampaň proti Slánskému a Švermovi, kteří v době jeho nepřítomnosti převzali v Praze vedení. Pod dojmem VII. kongresu Kominterny se pokusili o vstřícnější postoj k ostatním levicovým stranám, zejména k sociálním demokratům; strana pod vlivem jejich direktiv podpořila v prosinci 1935 volbu Edvarda Beneše prezidentem republiky, její poslanci v parlamentu hlasovali pro zvýšení výdajů na obranu republiky atd. Jejich postoje se však vedení Kominterny zdály příliš vstřícné, takže na přelomu let 1935 a 1936 odsoudilo jak Švermu, tak Slánského pro oportunismus. Oba pak byli odvoláni z funkcí, šéfredaktor Rudého práva Stanislav Budín, který nové politice v novinách otevřel prostor, byl vyloučen ze strany. Gottwald toto stanovisko Kominterny podpořil nejen v Moskvě, ale také po svém návratu do republiky v únoru 1936. Na VII. sjezdu KSČ kritiku oportunismu ve straně zopakoval; protože však Slánský se Švermou podnikli sebekritiku, bylo jim odpuštěno a oba se mohli do stranického vedení vrátit - byli pak zvoleni členy politického byra ÚV.

ZDROJ: KAPLAN, Karel a Pavel KOSATÍK. Gottwaldovi muži. Vyd. 1. Litomyšl: Paseka, 2004, 333 p., [32] p. of plates. ISBN 80-718-5616-9.

Přílohy

pdf
Organisátor zápasu za chléb, práci
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 6,70 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Související články

28.1.

IX. sjezd Komunistické strany Československa ve fotografii

Kvalitní digitální kopie publikace vydané kulturním a propagačním oddělením sekretariátu ÚV KSČ, která zachycu...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Vůdce našich národů - druhá část

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Vůdce našich národů - třetí část

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Klementu Gottwaldovi

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". J...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Tvůrce vítězného února

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Vůdce našich národů

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Dětství a učňovská léta

Prohlédněte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953"...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Léta vyzrávání revolučního bojovníka

Prohlédněte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953"...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - V boji za bolševizaci strany

Prohlédněte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953"...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Do čela strany

Předkládáme Vám kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Na obranu republiky proti fašismu a válce

Prolistujte si v kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 195...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - V boji za osvobození čsl.lidu z jařma hitlerovského fašismu

Prolistujte si v kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 195...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Zakladatel lidově demokratického státu

Prolistujte si v kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 195...
20.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Úvod Václava Kopeckého

Předkládáme vám kvalitní digitalizovanou kopii jedné pasáže oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwal...
11.6.

Co řekl president republiky Klement Gottwald školní mládeži, učitelům a profesorům na Staroměstském náměstí 26. dubna 1948

Nabízíme Vám kvalitní digitální kopii brožury, kterou vydalo Státní nakladatelství v Praze v roce 1948. Jde o ...
Více souvisejících...

_Prameny

Umělci v rudé Ostravě

Aktualizováno: 17.12.2019 14:08 | Rubrika: Československo v době normalizace
Umělci v rudé Ostravě

Výtvarníci, literáti, divadelníci nebo hudebníci, kteří se snažili za komunistické totality svobodně tvořit a odmítli být poplatní režimu, měli obtížné postavení zvláště v Ostravě. Jakýkoliv náznak nesouhlasu s politikou vládnoucí...

_Metodika

Vznik Československa

Aktualizováno: 30.10.2019 11:10 | Rubrika: Počátek století a první světová válka
Vznik Československa

Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii Rozpad rakousko-uherské monarchie a nové politické uspořádání středoevropského prostoru, jejímž autorem je doc. PhDr. J...

_Aktuality

Přihlaste se na seminář I. stupně „Jak vyučovat o holokaustu

Aktualizováno: 16.1.2020 21:03 | Rubrika: Aktuality
Přihlaste se na seminář I. stupně „Jak vyučovat o holokaustu

Třídenní seminář „Jak vyučovat o holokaustu“ je pořádán již od roku 2000 ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Muzea romské kultury v...

_Dějiny v médiích

Festival svobody Na školách

Aktualizováno: 30.11.2019 18:58 | Rubrika: Česko
Festival svobody Na školách

Projekt několika neziskových organizací působících na poli vzdělávání, které na jednom místě středním školám nabízejí soubor aktivit a materiálů připomínajících 30. výročí sametové revoluce. Tento soubor má studentům představit ne...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2020 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT